Όραμα & Εταιρικές Αξίες

Η εμπιστοσύνη και η σιγουριά που μας δείχνουν οι καταναλωτές, μας δικαιώνει, ενώ οι ευθύνες μας απέναντι στους αγοραστές πληθαίνουν. Γι' αυτό κι εμείς ανταποκρινόμαστε ανάλογα και πάντα σύμφωνα με τις αξίες μας, οι οποίες διέπουν όλες τις λειτουργίες της εταιρείας μας, που εκφράζουν το ποιοι είμαστε, πώς ενεργούμε και τι πιστεύουμε.

 

Επενδύουμε στην ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων
Θεωρούμε την ασφάλεια προσωπική μας ευθύνη και για αυτό εγγυώμαστε την ποιότητα των προϊόντων μας, τα οποία είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2000. 

 

Έχουμε τους πελάτες μας στο επίκεντρο
Έχουμε συνάψει στενές σχέσεις με τους πελάτες, κατανοώντας τις ανάγκες τους και παρέχοντας πολύτιμες λύσεις, ξεπερνάμε τα στενά όρια της εμπορικής συνεργασίας και διατηρούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

 

Επιδιώκουμε την αριστεία
Το πάθος μας για τη δουλειά που κάνουμε μας οδηγεί σε συνεχείς προσπάθειες για ανάπτυξη και καινοτομία. Για αυτό το λόγο, η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε σύγχρονο εξοπλισμό, άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και εξελιγμένη τεχνογνωσία.

 

Ενεργούμε με ακεραιότητα
Ενεργούμε με ειλικρίνεια και διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές και στις σχέσεις μας υποστηριζόμενες από άριστη εξυπηρέτηση.

 

Σεβόμαστε το περιβάλλον
Η εταιρεία υποστηρίζοντας με κάθε τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ακολουθεί όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνες διαδικασίες για την παραγωγή τους.