Αρμόστοκος - Αρμολόγηση

Αρμόστοκος - Αρμολόγηση

Οι αρμοί καθαρίζονται με καθαριστικά που κυκλοφορούν σε καταστήματα με…
Α. Προσέχουμε σε πλακίδια με πόρους να μη λερώνεται η…
Η αποκόλληση είναι αποτέλεσμα κακού υπολογισμού των διαστολών - συστολών…
Α. Η αρμολόγηση έγινε με πολύ αραιωμένο  με νερό υλικό…
Ο αρμόστοκος περιέχει μια σειρά χημικών πρόσθετων, αδρανών υλικών και…
Αν δημιουργηθούν ρηγματώσεις, φυσαλίδες κλπ. δεμπορεί ο αρμός να αποκτήσει…
Α. Όταν ο αρμός δέχεται θερμικά σοκ κατά την αρμολόγηση…
Α. Οφείλεται σε λανθασμένη αντιστήριξη, σε κατανάλωση μεγάλης ποσότητας υλικού…