Σοβάς - Επιχρίσματα

Σοβάς - Επιχρίσματα

Α. Μεγάλος χρόνος παραμονής  του μείγματος στα λάστιχα. Β. Συνθήκες…
Αν εντοπίσετε σβόλους που δεν σπάνε μέσα στον σάκο του…
Δεν υπάρχει πρόβλημα στο σοβά. Η αποθήκευση ή η μεταφορά…
Κακή διαπνοή της τοιχοποιίας. Για μικρό χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή…
Οι διαγώνιες ρωγμές που μοιάζουν με σκαλοπατια, οφείλονται στο ανοιγμα…
Οι ρωγμές μεγάλου μήκους έγιναν από: Α. Κακή προετοιμασία υπόβαθρου.Β.…
Α. Μεγάλος χρόνος ανάμειξης του μείγματος στη μηχανήΒ. Μεγάλη ποσότητα…
Α. Υπερβολικό ράντισμα με νερό κατά το τρίψιμο Β. Ύπαρξη…
Πολλές ρωγμές σε πολυγωνικό σχήμα υποδηλώνουν πως η εφαρμογή έγινε…
Σελίδα 1 από 2