Κατασκευή Τοιχοποιίας

Κατασκευή Τοιχοποιίας

K-PORO C-85

Τσιμεντοειδής ρητινούχα κόλλα για πορομπετόν Κατάλληλη για συγκόλληση…

SAND COLOR C-86

Χρωματισμένο τσιμεντοκονίαμα για στέγες και λιθοδομές. • Κατάλληλο…

SAND WALL C-87

Λάσπη για τούβλα και τσιμεντόλιθους. Εξασφαλίζει: • Ελεγχόμενη…